Họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX

Video không hợp lệ

Video khác