Gặp mặt 215 cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác

Video không hợp lệ

Video khác