Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Tổ 9, Phường Ỷ La, Thành phố Tuyên Quang

Video không hợp lệ

Video khác