Đoàn đại biểu của tỉnh dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng các Anh hùng Liệt sỹ

Video không hợp lệ

Video khác