Chủ tịch Ủy banTrung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự Lễ khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Pà Thẻn tại Lâm Bình

Video không hợp lệ

Video khác