Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra tiến độ cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Video không hợp lệ

Video khác