Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đồng Phạ, xã Kiến Thiết

Video không hợp lệ

Video khác