Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Video không hợp lệ

Video khác