Xây dựng “Chi bộ bốn tốt”

“Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”, làm theo lời căn dặn của Bác Hồ, hiện nay, cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh đang triển khai xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt” và đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả

Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII của Đảng về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” xác định một trong các giải pháp chủ yếu là đổi mới, hoàn thiện tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, trong đó triển khai mô hình “chi bộ bốn tốt”. Đó là: lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt.

Ngay sau khi có hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về xây dựng “chi bộ bốn tốt”, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Dương đã ban hành công văn triển khai thực hiện mô hình “chi bộ bốn tốt”. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thống nhất lựa chọn chi bộ thực hiện mô hình “chi bộ bốn tốt”. Đồng thời phân công các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện phụ trách, chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ các chi, đảng bộ thực hiện mô hình; chỉ đạo các chi, đảng bộ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện mô hình, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp khắc phục kịp thời.


Đảng viên thôn Nà Coóc, xã Bình An (Lâm Bình) phát biểu ý kiến tại buổi sinh hoạt chi bộ.

Trong triển khai mô hình, các cấp ủy đã cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch công tác năm để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao hằng tháng; trọng tâm là xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ; đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình; xây dựng các chi bộ, tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với các chi bộ, đảng viên. Kết quả, năm 2023, Đảng bộ huyện có 582/597 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt bốn tốt.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh đã vận dụng và triển khai thực hiện nghiêm túc mô hình “chi bộ bốn tốt”. Trong quá trình tổ chức hoạt động, gắn với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng qua đó phát huy được hiệu quả, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với các mặt công tác Công an. Kết quả thực hiện, toàn Đảng bộ có 58/65 chi bộ đạt “chi bộ bốn tốt”.

Báo cáo đánh giá của Đảng ủy Công an tỉnh cho thấy, việc triển khai mô hình “chi bộ bốn tốt”, là mô hình hay, sáng tạo qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh và có những bước đổi mới và chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. Chất lượng công tác, hoạt động, trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm của đội ngũ đảng viên, cán bộ, chiến sĩ không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tương tự như với Huyện ủy Sơn Dương và Đảng bộ Công an tỉnh, qua báo cáo của các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy cho thấy, cấp ủy các cấp đã triển khai xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt” đồng bộ, bài bản và đã đạt được những kết quả tích cực. Ở tiêu chí hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, các chi, đảng bộ cơ sở đã kịp thời ban hành, rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của chi bộ, đảng ủy cơ sở theo quy định; lãnh đạo thực hiện đầy đủ và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, chuyên môn nghiệp vụ, sản xuất kinh doanh của địa phương, cơ quan, đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu được giao.


Chi bộ Tổ dân phố Đồng Bàng, thị trấn Tân Yên (Hàm Yên) vận động người dân hiến đất làm đường.

Chất lượng sinh hoạt được nâng cao, nội dung sinh hoạt đảng bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp tình hình, đặc điểm của chi bộ, đảng bộ; việc ban hành nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, phù hợp với tình hình của địa phương. Cùng với đó là đoàn kết, kỷ luật trong các chi bộ được nâng cao, cán bộ, đảng viên trong chi bộ nêu cao tinh thần gương mẫu, đạo đức, lối sống, chấp hành tốt kỷ cương, kỷ luật của Đảng, tạo niềm tin của Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Công Thi, Bí thư Chi bộ Nà Reo xã Năng Khả (Na Hang) cho biết, chi bộ đã bám sát các nội dung hướng dẫn để tổ chức thực hiện. Các nội dung, tiêu chí của mô hình có tính bao quát tới toàn bộ hoạt động của chi bộ, dễ hiểu, dễ tổ chức thực hiện. Mô hình giúp cho đồng chí Bí thư Chi bộ xác định được rõ những nhiệm vụ trọng tâm hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chi bộ.

Đối với Chi bộ Nà Reo còn gặp khó khăn trong thực hiện một số tiêu chí thành phần, như nhiệm vụ phát triển đảng viên mới, huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Việc thực hiện mô hình “chi bộ bốn tốt” giúp hoạt động của chi bộ có chiều sâu, nhận thức của đảng viên được nâng lên; phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của thôn được nâng cao rõ rệt, đạt 56,5 triệu đồng/người/năm, cao nhất toàn xã. Kết quả chấm điểm mô hình “chi bộ bốn tốt”, chi bộ đạt 94 điểm.

Cần cụ thể hóa các tiêu chí

Bên cạnh những kết quả đạt được trong xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, qua đánh giá của các Đảng ủy cho thấy một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của mô hình “chi bộ bốn tốt” do đó chưa đăng ký thực hiện mô hình. Chất lượng, hiệu quả thực hiện mô hình “chi bộ bốn tốt”, tại một số cấp ủy, tổ chức đảng còn hình thức, chưa đạt hiệu quả cao. Việc thực hiện một số tiêu chí mô hình “chi bộ bốn tốt” ở một số chi, đảng bộ còn chung chung, chưa cụ thể...


Cán bộ và Nhân dân thôn Xuân Đức, xã Hùng Đức (Hàm Yên) tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm.

Các báo cáo cũng đã chỉ ra nguyên nhân chủ yếu do một số cấp ủy cơ sở chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm trong giám sát thực hiện mô hình bốn tốt tại cơ sở; còn có đảng viên ý thức tự giác, nêu gương chưa tốt. Mô hình “chi bộ bốn tốt”, là mô hình mới lần đầu được triển khai, thực hiện tại các tổ chức cơ sở đảng nên bước đầu còn bỡ ngỡ trong việc đăng ký, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện mô hình.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lưỡng Vượng (TP Tuyên Quang) cho biết, ban đầu khi triển khai các mô hình này, nhiều chi bộ còn lúng túng, ngại thêm việc. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai các chi bộ, Đảng bộ đã nhận thấy những mặt được và đã tích cực hưởng ứng thực hiện.

Về cơ bản việc triển khai xây dựng mô hình là thuận lợi, dễ làm và có thể khẳng định đây là mô hình tốt cần nhân rộng. Để khắc phục tình trạng chung chung trong thực hiện, Đảng ủy xã tổ chức hội nghị riêng để tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng mô hình qua đó xây dựng kế hoạch một cách chi tiết, cụ thể hơn.

Đồng chí Hoàng Quang Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Na Hang cho biết, quan trọng nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu đơn vị. Đồng thời muốn có đảng viên tốt phải đặt cao chất lượng đầu vào ngay từ khi bồi dưỡng, kết nạp đảng viên. Đồng chí Tuyên cũng khẳng định, 4 tiêu chí trong xây dựng chi bộ tốt, đảng viên tốt không phải là một danh hiệu mà là thước đo trong đánh giá đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng hiện nay.


Bí thư Chi bộ Yên Thượng, xã Trung Yên (Sơn Dương) Ma Văn Phú kiểm tra sản xuất. 

Do đó, khi cụ thể hóa mô hình phải bám sát vào đặc thù từng nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để có cách làm phù hợp nhất. Cùng với đó, bóc tách từng nội dung trong 4 tiêu chí để mỗi đảng viên hiểu rõ hơn phần việc của mình; từng cấp ủy căn cứ vào chỉ thị, nghị quyết, chương trình và kế hoạch của cấp ủy cấp trên và tình hình địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp…

Để đạt “chi bộ 4 tốt”, các chi bộ phải kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng; kết nạp đảng viên đảm bảo số lượng, chất lượng.

Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các chi bộ phải duy trì nền nếp, thực hiện đầy đủ nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ theo quy định. Từng chi bộ phải xây dựng, tổ chức thực hiện theo đúng quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ gắn với xây dựng đoàn kết nội bộ tốt... 

Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục