Một số nét chính về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên năm 2018

Năm 2018, HĐND tỉnh tổ chức 02 kỳ họp thường lệ để quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó đã xem xét, thảo luận về 69 báo cáo, đề án, tờ trình và thông qua 37 nghị quyết; thực hiện chất vấn 12 nội dung đối với lãnh đạo UBND tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan; tổ chức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo quy định và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Trong năm, HĐND tỉnh đã tổ chức 01 cuộc giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2017, Đoàn giám sát đã báo cáo, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát để làm cơ sở theo dõi, giám sát tại các kỳ họp tiếp theo.

Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 02 cuộc giám sát đối với UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các Kỳ họp; 01 cuộc giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật về thuế, phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh năm 2016 và năm 2017. Tổ chức 12 phiên họp theo quy định để cho ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền; thống nhất, cho ý kiến theo đề nghị của UBND tỉnh về 62 nội dung thuộc thẩm quyền giữa hai kỳ họp của HĐND tỉnh; xây dựng kế hoạch, phối hợp với Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức 152 cuộc tiếp xúc giữa các đại biểu HĐND tỉnh với 16.013 cử tri, tiếp nhận 1.424 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới trước và sau các Kỳ họp; thực hiện 12 cuộc tiếp công dân định kỳ; tổ chức hội nghị Thường trực HĐND các huyện, thành phố, thị xã lần thứ 3, lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016-2021 với 02 chủ đề về tiếp xúc cử tri, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và chủ đề đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp của HĐND.

Các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra 69 báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp; 16 cuộc giám sát, khảo sát đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc thực hiện Hiến pháp, chấp hành pháp luật, nghị quyết của HĐND tỉnh. Ngoài ra, các Ban HĐND tỉnh thực hiện khảo sát để chuẩn bị nội dung chất vấn tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh phục vụ công tác thẩm tra nội dung trình tại các kỳ họp của HĐND tỉnh.

Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tích cực tham gia các hoạt động chuẩn bị cho kỳ họp; phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri; thường xuyên liên hệ với cử tri, tổng hợp và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri, tích cực đôn đốc việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát và đạt được những kết quả bước đầu./.

Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên

Tin cùng chuyên mục