Giao ban công tác báo chí tháng 11 năm 2019

Ngày 26/11/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo ...