Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Theo dự kiến chương trình, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc vào ngày 21/10/2019, với thời gian 28 ngày và họp phiên bế mạc vào ngày ...