Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Những năm qua, với sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc, tỉnh Tuyên Quang đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Ba năm liên tục tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu mà Hội đồng nhân dân tỉnh đã quyết nghị, có một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng 8%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp, sản xuất nông, lâm nghiệp, xuất khẩu hàng hóa, thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, một số công trình hạ tầng quan trọng được khởi công xây dựng…; cải cách hành chính có bước chuyển biến, môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh tiếp tục được cải thiện; giáo dục và đào tạo, văn hóa xã hội, y tế tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kết quả đạt được tạo thế và lực mới để tỉnh Tuyên Quang hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.


Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh thăm dây chuyền sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng xã Đội Cấn (TP Tuyên Quang).

Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đóng góp quan trọng đối với những thành tích đạt được của tỉnh trong năm qua. Việc thực hiện chức năng quyết định và chức năng giám sát được Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả. Công tác chuẩn bị cho kỳ họp có sự chủ động, phối hợp chặt chẽ giữa HĐND tỉnh với UBND tỉnh và các cơ quan chức năng. Tổ chức thẩm tra các dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trình tại kỳ họp HĐND tỉnh theo đúng luật, sát thực tiễn. Điều hành kỳ họp qua hệ thống công nghệ thông tin, nâng cao tính khoa học, hiện đại; bảo đảm linh hoạt, dân chủ, cung cấp đủ thông tin, tạo môi trường cho đại biểu phát huy trí tuệ, trách nhiệm tham gia thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Nội dung thảo luận đã bám sát thực tiễn, những vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm, đại biểu tập trung thảo luận, tranh luận, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan chức năng và đề ra các giải pháp tháo gỡ, khắc phục.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nắm bắt, phân tích tình hình thực tế, đánh giá các cơ chế chính sách đang được thực hiện, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, người dân để quyết định “đúng”, “trúng” các cơ chế chính sách thực hiện các lĩnh vực đột phá, nhiệm vụ trong tâm của tỉnh. Qua 9 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành 118 nghị quyết, trong đó có 06 nghị quyết để thực hiện các khâu đột phá; 03 nghị quyết để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; 74 nghị quyết để thực hiện các giải pháp về kinh tế - xã hội. Đặc biệt các nghị quyết về chính sách hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa kênh mương, đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố; chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ; chủ trương đầu tư các công trình hạ tầng theo hình thức đối tác công - tư (PPP)….đã đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, được các cấp, các ngành và nhân dân đồng tình thực hiện có hiệu quả.

Hoạt động giám sát được đổi mới cả về nội dung, phương thức thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp được thực hiện theo nhóm vấn đề, với phương châm “hỏi thẳng, đáp trúng”, bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai, có tính tranh luận, đối thoại với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, được truyền hình trực tiếp, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo cử tri.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tổ chức 10 cuộc giám sát chuyên đề, tập trung vào những vấn đề lớn, trọng tâm, trọng điểm như việc thực hiện quy hoạch di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang; việc quản lý, sử dụng các công trình nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên; thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; việc hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu; việc thanh, quyết toán Quỹ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế…; đặc biệt đã tổ chức một số cuộc giám sát bằng hình ảnh, có tác động trực diện và sức lan tỏa lớn. Tổ chức 33 cuộc giám sát thường xuyên về tiến độ thực hiện các nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Tiến hành nhiều cuộc khảo sát về công tác đào tạo nghề, về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc thực hiện Luật thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh, việc thực hiện các cơ chế chính sách của tỉnh;  việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng...

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức 06 phiên họp nghe giải trình đối với những vấn đề được cử tri quan tâm, như: việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội; việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; việc đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh...

Hoạt động tiếp xúc cử tri được cụ thể hóa thành kế hoạch hàng năm và từng kỳ họp; tăng cường tiếp xúc cử tri tại trung tâm xã, phường, thị trấn, đến tận thôn, tổ dân phố để đại biểu tiếp thu ý kiến trực tiếp từ người dân và kịp thời tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của HĐND tỉnh đến đông đảo cử tri. Việc giám sát giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được tiến hành thường xuyên, chặt chẽ, có sự tham gia tích cực của đại biểu, Tổ đại biểu. Qua đó, chất lượng giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được nâng cao.

Kết quả hoạt động giám sát, thẩm tra, tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân tỉnh có tác động tích cực tới công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, là một kênh thông tin quan trọng, làm cơ sở cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy quyết định nhiều chủ trương trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Việc trang bị máy tính bảng, xây dựng và sử dụng phần mềm điều hành kỳ họp HĐND và gửi nhận tài liệu cho đại biểu đã tạo được kênh thông tin nhanh, cung cấp tài liệu đến đại biểu kịp thời, tiết kiệm công lao động, chi phí in ấn, chuyển phát… thể hiện tinh thần đổi mới phương thức làm việc, từng bước đưa công tác tổ chức kỳ họp khoa học và chuyên nghiệp hơn. Trang thông tin điện tử của HĐND tỉnh là nơi tập hợp, truyền tải thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của HĐND tỉnh, là công cụ phục vụ các hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND các cấp, là kênh thông tin tuyên truyền chính về các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND các cấp, là diễn đàn tương tác giữa đại biểu dân cử với cử tri, đồng thời góp phần quảng bá, thu hút đầu tư, thúc đẩy sự phát triển và hội nhập của tỉnh.

Mục tiêu của Tuyên Quang đến năm 2020 trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc, hướng tới là tỉnh phát triển bền vững trong những năm tiếp theo. Vì vậy, trong thời gian tới, mọi hoạt động của HĐND tỉnh tập trung vào việc phát hiện, đề xuất và quyết định các giải pháp để bảo đảm tốc độ tăng trưởng (GRDP); giá trị sản xuất công nghiệp; thu ngân sách; thu nhập bình quân đầu người; đồng thời quan tâm đầu tư cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, giải quyết tốt vấn đề việc làm cho người lao động; nâng cao chất lượng giảm nghèo, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; bảo đảm an toàn thực phẩm; bảo đảm môi trường và phòng chống hiệu quả các loại tội phạm, tham nhũng, lãng phí và tổ chức giám sát thiết thực, hiệu quả... Đồng thời mở rộng quan hệ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố. Đáp ứng yêu cầu đó, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, cải tiến phương thức hoạt động; quan tâm nâng cao chất lượng đại biểu; chủ động định hướng để đại biểu, tổ đại biểu, các Ban của HĐND tỉnh hoạt động hiệu quả. Thường trực HĐND tỉnh cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh và các cơ quan chức năng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, phát huy cao nhất trách nhiệm của cơ quan dân cử trước cử tri các dân tộc trong tỉnh./.

Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục