1Đề nghị Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang thanh toán hỗ trợ một tháng lương cho công nhân sau khi chấm dứt hợp đồng theo quy định.
2Xem xét giải quyết và hướng dẫn làm các thủ tục thanh lý nhà ở khu tập thể Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang nay đã xuống cấp, gây ảnh hưởng tới an toàn của công nhân
3Đề nghị Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang thanh toán chế độ thai sản cho công nhân, có trường hợp đã 4-5 năm nay chưa được hưởng chế độ
4UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét cấp kinh phí hỗ trợ đối với các chức danh không chuyên trách cấp thôn, tổ dân phố, ngoài các chức danh được hưởng theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP.
5Tỉnh có ý kiến với Chính phủ và các bộ, ngành liên quan nâng mức trợ cấp hàng tháng (bảo trợ xã hội) đối với người cao tuổi (80 tuổi trở lên) từ 270.000 đồng/tháng như hiện nay lên mức 300.000 đồng/tháng hoặc cao hơn để động viên người cao tuổi.
6Tỉnh nghiên cứu hỗ trợ kinh phí cho Ban Thường vụ các tổ chức - chính trị cấp xã.
7Sớm triển khai việc tổ chức thi thăng hạng, bổ nhiệm ngạch cho giáo viên đã đủ điều kiện theo quy định.
8Tỉnh có ý kiến với các bộ, ngành Trung ương trong việc hỗ trợ cấp thuốc cho người mắc bệnh hiểm nghèo, hiện gia đình thuộc diện hộ nghèo, rất khó khăn nhưng giá các loại thuốc điều trị bệnh cao.
9Hiện nay, dân tộc Cao Lan trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang không được hưởng BHYT khi điều trị ở bệnh viện tuyến Trung ương. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với các bộ ngành Trung ương bổ sung dân tộc Cao Lan vào danh mục được hưởng BHYT khi điều trị ở bệnh viện tuyến Trung ương như các dân tộc thiểu số khác.
10Tỉnh kiến nghị với Trung ương mở rộng thêm danh mục thuốc điều trị thuộc phạm vi thanh toán của BHYT, hiện nay bệnh nhân có thẻ BHYT đi khám vẫn phải tự mua nhiều loại thuốc.
11Ngành chức năng sớm tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2019, nhất là tuyển dụng người địa phương để họ yên tâm công tác lâu dài.
12Đề nghị Công an xã, huyện có giải pháp xử lý nghiêm, dứt điểm tệ nạn cờ bạc và ma túy trên địa bàn.
13Bổ sung 01 cán bộ quản lý cho trường Mầm non Khâu Tinh.
14Bổ sung nguồn vốn đầu tư công trình Bãi xe Đền Thượng do đường đi vào còn nhỏ hẹp, không đáp ứng đủ nhu cầu của khách hành hương, gây nguy hiểm cho người đi lại.
15Xem xét xử lý cột điện gần nhà văn hóa xóm 2 đã xuống cấp, hiện nay đang mùa mưa bão rất nguy hiểm cho nhân dân.