1Xem xét cho thôn có trên 150 dân trở lên được bố trí thêm 01 Phó trưởng thôn.
2Tỉnh kiến nghị với Trung ương nghiên cứu, xem xét cho người từ 75 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp người cao tuổi hàng tháng; tăng mức hỗ trợ cho người cao tuổi hiện nay tuổi lên 400 nghìn đồng/tháng, mức hỗ trợ hiện nay quá thấp (270.000/người/tháng).
3Xem xét bố trí thêm chức danh Phó Trưởng thôn để thuận lợi trong công tác lãnh đạo thôn và sinh hoạt của nhân dân khi Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn đi vắng nhiều ngày hoặc ốm đau.
4Xem xét, hướng dẫn việc thực hiện chế độ cho đồng chí Bí thư Đảng ủy xã (hoặc Phó Bí thư Đảng ủy xã kiêm nhiệm) theo Nghị định số 34/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
5Cấp có thẩm quyền trả lời rõ về chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức đang công tác tại trạm y tế xã thuộc khu vực 135 theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ còn được tiếp tục thực hiện không?
6Nghiên cứu có chính sách hỗ trợ cho các hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo được vay vốn để nhân dân tiếp tục đảm bảo nguồn vốn phát triển sản xuất.
7Tiếp tục hỗ trợ cho nhân dân vay vốn để xây dựng công trình nhà vệ sinh theo nguồn của Ngân hàng Chính sách xã hội (nhiều hộ thuộc địa bàn thôn Phan đã đăng ký nhưng chỉ có 02 hộ được vay vốn).
8Có giải pháp tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đi làm việc ở nước ngoài.
9Nghiên cứu, xem xét hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng do thiên tai có tài sản bị thiệt hại dưới 50% từ nguồn quỹ phòng chống thiên tai (hiện nay chỉ hỗ trợ cho các hộ có tài sản thiệt hại từ 50% trở lên).
10Khẩn trương hỗ trợ tiền cho các gia đình chính sách đã làm nhà.
11Tỉnh nghiên cứu có chính sách hỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho chức danh Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ cấp xã và Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ tại thôn.
12Tăng phụ cấp cho người kiêm nhiệm 02 chức danh Bí thư chi bộ, Trưởng thôn đối với thôn có nhiều hộ dân.
13Nghiên cứu nâng hệ số phụ cấp hàng tháng cho cán bộ cấp phó ở xã để khuyến khích các đối tượng này tham gia công tác ở cơ sở.
14Sớm triển khai thực hiện Quyết định số 2287/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Tuyên Quang để người dân xã Tân Trào được hưởng chế độ ưu đãi về Bảo hiểm y tế theo quy định.
15Đầu tư trang thiết bị, máy móc, vắc xin phòng bệnh dại cho Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên.