Sơn Dương tổng kết công tác bầu cử

Chiều ngày 15-6, Ủy ban bầu cử huyện Sơn Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ ...

Yên Sơn tổng kết công tác bầu cử

Sáng 15-6, Ủy ban bầu cử huyện Yên Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - ...

Na Hang tổng kết công tác bầu cử

Chiều 11-6, Ủy ban bầu cử huyện Na Hang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ ...