Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2020, đón nhận Huân chương lao động hạng nhất và Cờ thi đua của Chính phủ

Sáng ngày 08/01/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2020, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Cờ thi đua của Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Video không hợp lệ

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đại diện lãnh đạo các đơn vị của Tòa án nhân dân tối cao, các Ban Đảng Tỉnh ủy, các cơ quan Nội chính tỉnh, Ban Pháp chế, Văn phòng HĐND, UBND tỉnh, Đoàn Hội thẩm nhân dân, Thường trực các huyện ủy, thành ủy, Tòa án nhân dân các huyện, thành phố…


Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Tập thể TAND Thành phố Tuyên Quang và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2014-2018

Năm 2019, trong bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị tỉnh Tuyên Quang đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực và đạt được kết quả nổi bật, toàn diện trên mọi lĩnh vực, 21/21 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chăm lo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng được chú trọng, từng bước sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đã hoàn thành 20/21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch và đúng lộ trình Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã xác định.


Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích đã đạt được của Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh Tuyên Quang, đồng thời nhấn mạnh: Trong bối cảnh số lượng các vụ án Tòa án phải thụ lý hàng năm tăng lên (so với năm 2018 tăng 342 vụ, việc) nhưng phải tinh giản biên chế theo yêu cầu chung, Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã chú trọng nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại án, tỷ lệ giải quyết án đạt cao (95%), vượt chỉ tiêu của Tòa án nhân dân tối cao đề ra. Một số vụ án hình sự có tính chất phức tạp, gây dư luận và bức xúc trong cộng đồng dân cư được Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang giải quyết dứt điểm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào chính quyền; kịp thời đưa ra các kiến nghị nâng cao công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa và phát hiện vi phạm, tội phạm.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả, thành tích đạt được, công tác Tòa án còn có tồn tại, hạn chế như: Việc giải quyết một số vụ án dân sự liên quan đến đất đai, kinh doanh thương mại còn chậm. Một số thẩm phán chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; tỷ lệ án sửa, hủy của Tòa án nhân dân cấp huyện do lỗi chủ quan của thẩm phán còn xảy ra.

Về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm Tòa án nhân dân năm 2020, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân nêu rõ: Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có nhiều sự kiện lớn, là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9…  Cùng với cả nước, Tòa án nhân dân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập, là ngày truyền thống của ngành Tòa án. Đây là dịp để chúng ta đánh giá sâu sắc, toàn diện về thời cơ và thách thức mới, kết quả đạt được, kinh nghiệm, nhiệm vụ trong thời gian tới. Mỗi cán bộ Tòa án phải thực sự là người “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, phải thực sự “hiểu dân, gần dân, giúp dân và học dân” theo đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh Tuyên Quang cần bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao và các nhiệm vụ chính trị của địa phương để phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, tư pháp trên địa bàn tỉnh; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm pháp chế, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Đây là trách nhiệm chính trị của Tòa án nhân dân, của Thẩm phán trước Đảng, trước Nhân dân. Do đó, nhiệm vụ trọng tâm của Tòa án là phải tập trung nâng cao chất lượng xét xử, bảo đảm xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, được nhân dân đồng tính ủng hộ.

Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, nhất là vụ, việc về kinh doanh thương mại, lao động, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Tiếp tục làm tốt công tác hoà giải trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự và tăng cường đối thoại trong việc giải quyết các vụ án hành chính, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều hành chính quyền các cấp. Chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tòa án góp phần xây dựng hệ thống Tòa án điện tử thông minh, bảo đảm công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án.

Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 31/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trong đó lưu ý làm tốt công tác tuyên truyền, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; đề xuất mục tiêu, các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025 với tính phấn đấu cao; làm tốt phương án nhân sự Đại hội gắn với chuẩn bị nhân sự Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026; chú trọng giữ gìn an ninh trật tự, không để phức tạp nảy sinh; giữ vững đoàn kết nội bộ, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên.


Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thúy Hiến, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng đại biểu tham dự Hội nghị

Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy theo yêu cầu cải cách tư pháp, quan tâm công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Có thể khẳng định, chất lượng của nền tư pháp là do cán bộ tư pháp quyết định. Do đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ Thẩm phán là ưu tiên hàng đầu của Tòa án các cấp. Mỗi Thẩm phán phải lấy chuẩn mực trong Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán để phấn đấu, giữ gìn và rèn luyện. Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Chú trọng kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh; làm tốt công tác luân chuyển, điều động cán bộ để rèn luyện, thử thách trong các môi trường công tác. Tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện các hạn chế, thiếu sót; xử lý nghiêm cán bộ vi phạm.

Đồng chí tin tưởng rằng, năm 2020, Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh Tuyên Quang sẽ hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, bảo đảm thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI./.

Thùy Linh
Video: Hoàng Thảo

Tin cùng chuyên mục