Đồng chí Khánh Thị Xuyến, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh dự sinh hoạt chi bộ tại thôn Bản Nghiên, xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa

Thực hiện Quy định số 18-QĐi/TU ngày 05/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư thuộc đảng bộ được phân công phụ trách, theo dõi; dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và khu dân cư nơi cư trú.

Sáng ngày 03/10/2019, đồng chí Khánh Thị Xuyến, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tới dự sinh hoạt Chi bộ tại thôn Bản Nghiên, xã Tri Phú. Cùng dự có đồng chí Triệu Thị Hương, Ủy viên BTV xã, Phó Chủ tịch HĐND xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa.


Đồng chí Khánh Thị Xuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ tại thôn Bản Nghiên, xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa

Chi bộ thôn Bản Nghiên, xã Tri Phú có 09 đảng viên, tại buổi sinh hoạt định kỳ tháng 10/2019, các đảng viên trong chi bộ đã nghe phổ biến về một số văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, văn bản của xã và tình hình thời sự quốc tế, trong nước, địa phương theo nội dung tại Bản tin nội bộ số 276. Triển khai việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, báo cáo đánh giá tư trưởng của đảng viên trong tháng. Đồng thời, Chi bộ đã tập trung đánh giá, kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý III, phương hướng nhiệm vụ công tác quý IV năm 2019. Các đảng viên tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về phát triển kinh tế, sản xuất nông lâm nghiệp, quản lý sử dụng đất đai, rà soát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảo vệ môi trường, huy động một số số gia đình làm nhà tiêu hợp vệ sinh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là việc phát triển đảng viên ở cơ sở.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Khánh Thị Xuyến, đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức sinh hoạt Đảng nghiêm túc theo hướng dẫn số 03-HD/BTCTU ngày 26/11/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về hướng dẫn một số nội dung trong sinh hoạt chi bộ. Để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của tỉnh và nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh yêu cầu Chi bộ thôn Bản Nghiên, xã Tri Phú tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân, khắc phục khó khăn hoàn thành mục tiêu Nghị quyết chi bộ đã đề ra. Đồng chí đề nghị cần nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt ở chi bộ; nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, đổi mới nội dung hoạt động của các tổ chức đoàn thể; tập trung nắm bắt tốt tình hình an ninh trật tự; đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa mới, vệ sinh môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ kế cận và chuẩn bị tốt các nội dung cho đại hội chi bộ góp phần thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Ngọc Khuê

Tin cùng chuyên mục