Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý III và 9 tháng năm 2019

Trong 9 tháng đầu năm 2019, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì phát triển và phát triển ổn định. Chủ động đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động mời gọi đầu tư có hiệu quả. Công tác chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp cơ bản đạt kế hoạch; các ngành dịch vụ có bước phát triển; hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra phong phú, góp phần thu hút khách tham quan du lịch; công tác giáo dục, y tế, thực hiện chính sách an sinh xã hội có nhiều chuyển biến; công tác giảm nghèo được quan tâm; cải cách hành chính tiếp tục được duy trì; công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường; tập trung diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2019, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, Một số sản phẩm công nghiệp giảm so với cùng kỳ như: Giấy xuất khẩu, chè chế biến các loại,... tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội đạt thấp so với kế hoạch. Dịch tả lợn Châu phi đã xảy ra tại 07 huyện, thành phố với diễn biến phức tạp, khó lường dẫn đến sức tiêu thụ sản phẩm thịt lợn có chiều hướng giảm. Tiến độ trồng mía đạt thấp so với kế hoạch, giảm so với cùng kỳ; khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra ở một số nơi; tiến độ lắp đặt kênh mương thành mỏng đúc sẵn tại một số xã còn chậm. Chất lượng một số hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, xã hội chưa cao; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và cơ sở vật chất của một số trạm y tế xã ở một số nơi còn hạn chế; công tác quản lý, cai nghiện ma túy ở một số nơi gặp khó khăn;...

Về kinh tế, tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án sản xuất công nghiệp. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước 9 tháng năm 2019 tăng 9,7% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) đạt 12.311,2 tỷ đồng, bằng 78,6% kế hoạch, tăng 18,9% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm chủ yếu tăng khá so với cùng kỳ năm 2018, như: Gỗ tinh chế; hàng may mặc; xi măng; điện sản xuất;...Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội 9 tháng đầu năm ước đạt 14.916,5 tỷ đồng, đạt 67,8% kế hoạch; giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 70,7 triệu USD, bằng 67,9% kế hoạch, tăng 32,4% so với cùng kỳ. Thu hút 1.730,7 nghìn lượt khách du lịch, đạt 92,7% kế hoạch, tăng 10,5% so với cùng kỳ; doanh thu xã hội về du lịch 1.562 tỷ đồng, đạt 91,8% kế hoạch, tăng 11,5% với cùng kỳ. Khối lượng hàng hóa luân chuyển 580.273 nghìn tấn-km đạt 71% kế hoạch; khối lượng hành khách luân chuyển 530.170 nghìn người-km đạt 72,4% kế hoạch; bưu chính viễn thông phát triển khá, tổng số thuê bao điện thoại đạt 632.600 thuê bao, trong đó phát triển mới 88.144 thuê bao... Sản lượng lương thực 32,1 vạn tấn, đạt 101,8% kế hoạch, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2018; gieo cấy 44.297 ha lúa; sản lượng 26,1 vạn tấn; trồng 13.023 ha ngô, sản lượng ước 5,9 vạn tấn; trồng chăm sóc được 4.458 ha lạc, sản lượng ước đạt 1,3 vạn tấn; tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, tổ chức tiêm phòng vụ Xuân - hè cho đàn gia súc, gia cầm năm 2019. Kiểm tra, hướng dẫn phát triển nuôi cá đặc sản bằng lồng; hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, trị bệnh cho cá nuôi trong lồng trên sông Lô và hồ thủy điện; diện tích nuôi thả cá đạt 11.470 ha, sản lượng thuỷ sản 6.255 tấn, đạt 82,1% kế hoạch.Thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn FSC, 9 tháng đầu năm cấp được 5.578 ha, nâng tổng diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ được 25.366,04 ha. Phòng, chống cháy rừng được chú trọng, đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng; công tác trồng rừng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, toàn tỉnh trồng được 11.183 ha rừng, đạt 103,1% kế hoạch, bằng 93,6% so với cùng kỳ; khai thác được 566.689 m3 gỗ rừng trồng, đạt 66% KH, tăng 4,1% so với cùng kỳ. Duy trì, giữ vững chất lượng các tiêu chí tại 37 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Đã cung ứng cấu kiện bê tông đúc sẵn để thực hiện kiên cố hóa kênh mương được 275,6 km/275,6 km đạt 100% kế hoạch, thi công lắp đặt được 145,03 km đạt 52,62% kế hoạch; bê tông hóa đường giao thông nội đồng đã cung ứng được 18.890,7 tấn xi măng và 1.119 ống cống, thi công được 96,05 km/111 km, đạt 86,53% kế hoạch; xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố: đã cung ứng cấu kiện 48 nhà/60 nhà đạt 80% kế hoạch, số nhà đang thi công, hoàn thiện 36 nhà (05 nhà văn hóa tổ nhân dân và 31 nhà văn hóa thôn, bản). Thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.519,5 tỷ đồng, đạt 73,1% dự toán; một số khoản thu đạt khá như: Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên; thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý;... Chi ngân sách địa phương về đầu tư phát triển ước đạt 1.416,2 tỷ đồng, đạt 211,3% dự toán (bao gồm cả chi chuyển nguồn năm 2018 sang năm 2019); chi thường xuyên đạt 3.538,78 tỷ đồng, đạt 61,6% dự toán. Lũy kế công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toàn tỉnh đã cấp được 531.810 giấy chứng nhận với diện tích 260.439,1ha (đạt 93,7% diện tích cần cấp); trong đó đã cấp được 6.040 giấy chứng nhận cho các tổ chức với diện tích 88.889,7 ha (đạt 99,8% diện tích cần cấp); hộ gia đình, cá nhân cấp được 525.770 giấy chứng nhận với diện tích 171.549,4 ha (đạt 90,8% diện tích cần cấp).

Về văn hóa - xã hội, ban hành và thực hiện kế hoạch huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019; quyết định công nhận các trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia năm 2018; Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020; Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh; Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tổng kết năm học 2018-2019; tổ chức thành công Lễ Tuyên dương học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi năm học 2018-2019; Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, các nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Tổ chức tốt công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe và quản lý đối tượng trong diện tiêm chủng tại các điểm tiêm. Công tác kiểm tra, thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, xử lý kịp thời thực phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn lưu thông trên địa bàn.

Thực hiện tốt Chương trình Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm giai đoạn 2016-2020; 9 tháng đầu năm giải quyết việc làm mới cho 15.757 lao động, đạt 105,2% kế hoạch; tổ chức đưa 398 lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt 132,7% kế hoạch; 5.874 lao động đi làm việc tại các tỉnh, thành phố trong nước, đạt 112,5% kế hoạch. Hỗ trợ kịp thời cho các hộ gia đình thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán 2019; thực hiện chi trả kịp thời cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định. Tổ chức thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với nước, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em đặc biệt khó khăn.

Về công tác nội vụ, tư pháp, thanh tra, tôn giáo, dân tộc và quốc phòng - an ninh, hoàn thành sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tố dân phố dôi dư sau sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tiếp tục thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang; Tổ chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch...qua các cuộc thanh tra, kiểm tra đã chấn chỉnh các sai phạm, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến các sai phạm; thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tổ chức thành công Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang lần thứ III năm 2019. Thực hiện tốt Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chỉ đạo mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự. Duy trì công tác tuần tra kiểm soát, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tổ chức theo dõi, nắm chắc tình hình người nước ngoài đến địa phương./.

TH

Tin cùng chuyên mục