Đồng chí Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Âu Thế Thái dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn 2 Tân Yên, xã Tân Thành

Ngày 17/11/2020, đồng chí Âu Thế Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tới dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam tại khu dân cư thôn 2 Tân Yên, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Ước, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ huyện Hàm Yên, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND xã Tân Thành.

Đồng chí Âu Thế Thái, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh trao quà của tỉnh cho khu dân cư thôn 2 Tân Yên, xã Tân Thành

Thôn 2 Tân Yên có 138 hộ dân, 574 khẩu của 06 dân tộc cùng chung sống (bao gồm các dân tộc: Kinh, Dao, Tày, Cao Lan, Giáy, Hoa), ngành nghề chính của nhân dân trong thôn là sản xuất nông, lâm nghiệp và kinh doanh nhỏ.

Trong những năm qua, nhân dân trong thôn đã luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phấn đấu thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo hiệu quả, làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và vệ sinh môi trường nông thôn sạch đẹp. Năm 2020, cán bộ và nhân dân khu dân cư thôn 2 Tân Yên đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội của thôn đều có những phong trào, việc làm thiết thực góp phần vào kết quả phát triển chung của thôn, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng/người/năm; số hộ khá giàu chiếm 58%; số hộ nghèo, cận nghèo còn 9 hộ, chiếm 6,5%; tổng diện tích trồng rừng trong năm là 30 ha, đạt 150% kế hoạch giao; làm tốt công tác chăm lo sức khỏe cho người dân; nghiêm túc thực hiện công tác phát triển giáo dục; vận động nhân dân tích cực ủng hộ cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục lũ lụt, ủng hộ các loại quỹ như: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, chăm sóc người cao tuổi…


Quang cảnh Ngày hội đại đoàn kết khu dân cư thôn 2 Tân Yên, xã Tân Thành

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Âu Thế Thái bày tỏ niềm phấn khởi và biểu dương những kết quả mà cán bộ, nhân dân thôn 2 Tân Yên đã đạt được trong năm 2020. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, thôn Tân Yên 2 cần tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, nỗ lực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, góp phần xây dựng xã Tân Thành sớm về đích nông thôn mới, huyện Hàm Yên trở thành “huyện Nông thôn mới” vào năm 2025; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải, chống rác thải nhựa”, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc diệt cỏ trong canh tác, sản xuất; tăng cường các hoạt động sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tốt đẹp của các dân tộc gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tích cực phát huy chức năng, vai trò của Ban giám sát đầu tư cộng đồng trong xây dựng các công trình trên địa bàn… Đồng thời, đề nghị chính quyền xã Tân Thành quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn hoạt động của cộng đồng dân cư; lắng nghe nguyện vọng, mong muốn của nhân dân; làm tốt công tác giải quyết những kiến nghị của cử tri quan tâm.

Nhân dịp về dự Ngày hội đại đoàn kết, đồng chí Âu Thế Thái đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho khu dân cư thôn 2 Tân Yên, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên.

Thay mặt cho toàn thể nhân dân khu dân cư, đồng chí Trưởng thôn 2 Tân Yên đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền đối với thôn trong thời gian qua. Năm 2021, khu dân cư thôn 2 Tân Yên xác định tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và các kết quả đã đạt được trong những năm qua, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; giữ gìn môi trường, bản sắc văn hóa các dân tộc, phấn đấu khu dân cư đạt Tiên tiến xuất sắc; tăng tỷ lệ hộ khá, giàu; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,3%...

Ngọc Trâm

Tin cùng chuyên mục