Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Nội chính Đảng năm 2020

Ngày 9-1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Nội chính Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, lãnh đạo các cơ quan khối Nội chính tỉnh.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Ngành Nội chính Đảng đã triển khai tương đối toàn diện các mặt công tác và đạt được kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Nổi bật là đã nhanh chóng khắc phục khó khăn trong những ngày đầu mới tái lập; tổ chức bộ máy ngày càng được củng cố, kiện toàn. Phương pháp, lề lối làm việc không ngừng được cải tiến. Công tác phối hợp với các ngành, các cấp, cơ quan chức năng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Ngành Nội chính Đảng đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành, chỉ đạo nhiều chủ trương lớn, chính sách, văn bản pháp luật quan trọng, từng bước hoàn thiện thể chế về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tham gia ý kiến về công tác cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh.

Năm 2021, ngành Nội chính Đảng quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm: tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung lãnh đạo việc thể chế hóa, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn về nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp nêu trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh, khắc phục những “khoảng trống”, “kẽ hở” trong cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội và phòng chống tham nhũng; chủ động, phối hợp tham mưu lãnh đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; nắm chắc, dự báo chính xác tình hình để tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy địa phương lãnh đạo giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Hội nghị đã nghe đại biểu một số tỉnh tham luận về những cách làm hay trong công tác phối hợp giải quyết các vụ việc tham nhũng phức tạp; công tác cải cách thủ tục hành chính để phòng ngừa tham nhũng; nâng cao chất lượng tiếp công dân, đối thoại với nhân dân và giải quyết những kiến nghị, phản ánh của nhân dân, giải quyết các vụ việc khiếu kiện…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban thư đề nghị ngành cần tập trung tham mưu để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; có cơ chế, chính sách bảo vệ người dám đấu tranh với công tác phòng, chống tham nhũng. Ngành Nội chính Đảng cần tiếp tục tham mưu hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, chủ động, kịp thời phát hiện các vụ việc tham nhũng, các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết công việc.

Đồng chí nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao ý thức tự giác trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ngành Nội chính Đảng phải nắm chắc tình hình để tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi cộm, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự.

Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục