Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2019

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; nhiệm vụ trọng tâm của Tòa án và chương trình công tác của Đoàn để tổ chức tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Kết quả tham gia công tác xét xử các vụ án: Với nhiệm vụ là những người đại diện cho tiếng nói của nhân dân trong việc giải quyết vụ án, vụ việc, các hội thẩm nhân dân trong Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm, kiên quyết bảo vệ công lý. Đã tham gia xét xử 15 vụ án các loại, trong đó án hình sự 11 vụ, án Hôn nhân và gia đình 02 vụ, án hành chính 02 vụ. Tham gia xét xử lưu động 01 vụ án tại địa phương nơi xảy ra vụ án. Một số vụ nổi cộm, gây dư luận xấu ở địa phương, trong cộng đồng dân cư như: Vụ án Ma Thanh Toan, trú tại xóm 9, xã Kim Phú, huyện Yên Sơn phạm tội “giết người” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bị tuyên phạt tù chung thân; vụ án Hà Thị Thanh, trú tại số nhà 11, ngõ 196, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội và đồng phạm phạm tội “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” bị tuyên phạt 02 năm 06 tháng tù; vụ án Đặng Văn Dấu, trú tại thôn Thôm Luông, xã thượng Nông, huyện Na Hang phạm tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” bị tuyên phạt 20 năm tù; vụ án Lê Văn Hiền, trú tại tổ 34, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang cùng đồng phạm phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” bị tuyên phạt 17 năm tù…khi xét xử, các vị hội thẩm đã tuân thủ đúng nguyên tắc: “Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, biểu quyết theo đa số”; thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật tố tụng và các văn bản pháp luật liên quan. Các vụ án được xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không có trường hợp xét xử oan người không có tội. Sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của Hội thẩm nhân dân trong công tác xét xử đã góp phần nâng cao chất lượng công tác xét xử.

Công tác tập huấn nghiệp vụ công tác xét xử: Các vị Hội thẩm đã thực hiện tốt việc tập huấn nghiệp vụ tại Thanh Hóa. Quá trình tập huấn, các vị hội thẩm đã được trang bị đầy đủ các tài liệu cần thiết để nghiên cứu vận dụng trong quá trình thực thi nhiệm vụ, những quy định mới của pháp luật và tình hình thực tế nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong mối quan hệ giữa Đoàn Hội thẩm nhân dân với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh luôn thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ về mọi mặt giúp cho Đoàn Hội thẩm có điều kiện hoạt động tốt. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND giám sát hoạt động của Hội thẩm nhân dân tỉnh; cung cấp các văn bản, tài liệu có liên quan đến tổ chức và hoạt động của hội thẩm và Đoàn Hội thẩm khi có yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho các hội thẩm trong quá trình thực hiện công tác giải quyết, xét xử các loại án.

Mối quan hệ giữa Đoàn Hội thẩm với lãnh đạo Tòa án nhân dân: Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến tham gia, phản ánh từ các đồng chí Trưởng, Phó Đoàn Hội thẩm và các vị hội thẩm nhân dân về hoạt động xét xử; quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tòa án nhân dân tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các Hội thẩm nhân dân, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu cho hội thẩm nhân dân nghiên cứu trước khi xét xử; tạo điều kiện về mọi mặt để các hội thẩm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát huy tốt tốt quyền độc lập của hội thẩm nhân dân, đảm bảo dân chủ trong hoạt động xét xử của tòa án.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn Hội thẩm vẫn còn một số những tồn tại, hạn chế như: Một số hội thẩm chưa chủ động đề xuất các vấn đề giải quyết án với thẩm phán; một số vị hội thẩm đương chức do công việc cơ quan nên chưa bố trí tham gia được tập huấn nghiệp vụ.

Trong thời gian tới, Đoàn hội thẩm nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy tốt những mặt đã đạt được, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đấu tranh phòng, chống tội phạm theo tinh thần Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình mới”. Bám sát nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch công tác xét xử của Tòa án để duy trì tốt hoạt động của Đoàn hội thẩm.

Hà Anh

Tin cùng chuyên mục