Chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 4-7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014-2019.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Triệu Thị Lún, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; MTTQ các huyện, thành phố; đại diện các các tổ chức thành viên, các hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ tỉnh.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. MTTQ các cấp đã phổ biến để nhân dân thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 19-3-2019 của HĐND tỉnh về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, cấp huyện, nhiệm kỳ 2019-2024 đã được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Các hoạt động phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền, đối ngoại nhân dân được thực hiện hiệu quả. 

Tại hội nghị các đại biểu đã nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XIV và báo cáo giải trình tiếp thu sửa đổi bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam; thông qua nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh cần tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024; khẩn trương xây dựng chương trình công tác toàn khóa, quy chế làm việc; kịp thời phổ biến, quán triệt, xây dựng chương trình hành động cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra; tổ chức tốt đoàn đại biểu của tỉnh đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tập trung phát triển Quỹ vì người nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo; tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chủ động tham mưu với chính quyền giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị chính đáng của nhân dân…

Hôi nghị đã kết nạp Hội Sinh vật cảnh tỉnh và Hội Nông nghiệp hữu cơ là thành viên Ủy ban MTTQ tỉnh; thông báo 6 vị thôi không tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII; hiệp thương cử 8 vị tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2014 -2019.

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục