Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Yên Sơn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 và kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVIII

Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 và kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVIII. Sáng ngày 11/01/2021, các Đại biểu HĐND tỉnh thuộc Tổ đại biểu huyện Yên Sơn đã tiếp xúc cử tri tại các xã: Công Đa, Hùng Lợi, Xuân Vân, Tân Long, Lang Quán, huyện Yên Sơn.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, qua nghe đại biểu HĐND tỉnh báo cáo, các cử tri rất phấn khởi về kết quả của kỳ họp thứ 11, kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVIII và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 cũng như đồng tình với nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 của tỉnh.


Đồng chí Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà tiếp xúc cử tri tại xã Xuân Vân

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, cử tri tại các xã đã phát biểu ý kiến, kiến nghị tập trung vào các nội dung như: đầu tư xây dựng, sửa chữa các trình thủy lợi đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp; đầu tư nâng cấp hạ tầng lưới điện nông thôn, hạ tầng viễn thông; cải tạo, nâng cấp các tuyến đường huyện, đường xã; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bố trí giáo viên còn thiếu cho các trường học; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất; quản lý việc kinh doanh thuốc chữa bệnh….Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo UBND các xã, lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan chuyên môn của huyện tiếp thu, trả lời, làm rõ theo thẩm quyền.


Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Tân Long

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND tỉnh bày tỏ mong muốn cử tri, nhân dân tích cực thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2021 cũng như nhiệm kỳ 2021-2025 của tỉnh; đồng thời đề nghị UBND cấp huyện, cấp xã tập trung giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri theo thẩm quyền. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Trung ương, của tỉnh đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh chuyển tới cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.


Quang cảnh buổi làm việc của Tổ đại biểu HĐND tỉnh với UBND huyện Yên Sơn

Chiều cùng ngày, sau khi kết thúc đợt tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND huyện Yên Sơn để trao đổi về kết quả tiếp xúc cử tri; thống nhất các ý kiến đề nghị UBND các cấp giải quyết, chỉ đạo giải quyết; đồng thời thực hiện giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 9, thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVIII của UBND huyện Yên Sơn. Để hoạt động tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện đạt được hiệu quả cao, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và UBND huyện Yên Sơn thống nhất: Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với Tổ đại biểu HĐND tỉnh trong hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Các thành viên trong Tổ đại biểu chủ động sâu sát cơ sở, lắng nghe trực tiếp kiến nghị của cử tri, nắm bắt được đầy đủ, kịp thời hơn tâm tư, nguyện vọng của cử tri cũng như những vấn đề phát sinh trên địa bàn huyện, thông tin đến UBND huyện để chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

Thu Hương

Tin cùng chuyên mục