Chiêm Hóa cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 22-8, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với huyện Chiêm Hóa về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo một một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Ngày 22-8, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với huyện Chiêm Hóa về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo một một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, làm rõ tiến độ giải ngân vốn một số dự án còn chậm. Trong tổng số nguồn vốn đã giải ngân đến thời điểm này có tới 34% số vốn đã giải ngân cho một số công trình dự án nhưng chưa có báo cáo khối lượng, tiến độ của công trình; việc giải quyết vướng mắc trong thực hiện nguồn hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề, vốn hỗ trợ hợp tác xã, giải ngân một số nguồn vốn chuyển tiếp…


Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn biểu dương huyện Chiêm Hóa là địa phương có tiến độ giải ngân vốn đầu tư công dẫn đầu trong các huyện, thành phố. Đồng chí đề nghị, cùng với triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chiêm Hóa lần thứ XXII, huyện cần xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ để nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán các công trình, dự án đã hoàn thành, đôn đốc các nhà thầu phải đảm bảo khối lượng, tiến độ. Đồng thời, thường xuyên rà soát vốn đầu tư, tăng cường quản lý kiểm tra chất lượng và các hoạt động trong xây dựng; tiếp tục tập trung chỉ đạo việc thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư.

Huyện cần phân công lãnh đạo phụ trách việc rà soát, tháo gỡ khó khăn trong việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện: kịp thời đề xuất, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong triển khai các công trình, dự án nhằm giải ngân vốn đầu tư. Đồng thời, cần có kế hoạch tiến độ các dự án làm cơ sở rà soát, chỉ đạo điều chỉnh kịp thời...

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục