Kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII

  • Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVIII.

  • Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

  • Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu tại kỳ họp.

  • Các đồng chí lãnh đạo tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

  • Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên thảo luận.

  • Đại biểu Nguyễn Văn Việt, Tổ đại biểu huyện Chiêm Hóa phát biểu thảo luận tại kỳ họp.

  • Toàn cảnh phiên thảo luận Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII.

  • Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII.

  • Đại biểu Hoàng Thị Thu Hiền, Tổ đại biểu HĐND huyện Chiêm Hóa tham gia chất vấn tại kỳ họp.

  • Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Thư viện ảnh khác