Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp báo về kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII

Video không hợp lệ

Video khác