46Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 28/04/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
47Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 10/03/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2019 tỉnh Tuyên Quang
48Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 10/03/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020, tỉnh Tuyên Quang
49Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 10/03/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tuyên Quang
50Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 10/03/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ trung tâm xã Vân Sơn qua các thôn Dộc Vầu, xóm Mới, nhánh vào thôn Mãn Sơn đi xã Hồng Lạc, xã Sầm Dương đến thôn Phan Lương, xã Lâm Xuyên (nay là xã Trường Sinh), huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
51Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 10/03/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng 02 tuyến đường dọc sông Lô đấu nối với các tuyến Quốc lộ 37, Quốc lộ 2C, đường Hồ Chí Minh liên kết với đường cao tốc nối thành phố Tuyên Quang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai
52Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 03/03/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đặng Văn Long
53Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 03/03/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Kim Đĩnh
54Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 03/03/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Chẩu Xuân Oanh
55Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 03/03/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Hồng Sâm
56Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 03/03/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hà Kiên Cường
57Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 27/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về chất vấn tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
58Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định một số nội dung chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông và mức hỗ trợ đối với lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
59Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc thông qua bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
60Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định trợ cấp ngày công lao động, mức chi phí đi lại, hỗ trợ tiền ăn cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang