Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 09/4/2019, Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2016-2021 với chủ đề “Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh” đã diễn ra tại Trung tâm hội nghị tỉnh Tuyên Quang.
Video không hợp lệ

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước cộng hòa XHCN Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị; tham dự hội nghị có các đồng chí: Phan Xuân Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Lê Thị Nga, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo HĐND các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc và đại diện Thường trực HĐND các tỉnh khách mời ngoài khu vực, gồm: Bình Thuận, Lâm Đồng, Bình Dương, Vĩnh Phúc.


Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo HĐND tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo HĐND tỉnh Yên Bái chủ trì hội nghị.

Về phía tỉnh Tuyên Quang, dự hội nghị có các đồng chí  Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố; phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh.


Các đồng chí đại biểu dự Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Phát biểu chào mừng Hội nghị, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần này, với chủ đề “ Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ” là hoạt động có tính thời sự và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, là cơ hội để các vị đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm tốt, thảo luận về những vấn đề còn bấp cập; đề xuất giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND nói chung và hoạt động giám sát của HĐND nói riêng. Sự có mặt đông đủ của Thường trực, lãnh đạo các Ban, lãnh đạo Văn phòng của HĐND các tỉnh trong khu vực và 04 tỉnh đại diện cho các khu vực thể hiện tình cảm và sự quan tâm của các tỉnh đối với Tuyên Quang, là dịp để các vị đại biểu chia sẻ với Tuyên Quang, góp phần thúc đẩy mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa các địa phương trong vùng nói riêng và cả nước nói chung. Đồng thời chia sẻ: Trong thời gian qua, HĐND Tuyên Quang đã đoàn kết, thống nhất, tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Nội dung, phương thức hoạt động của HĐND có nhiều đổi mới. Đã tập trung nâng cao chất lượng kỳ họp, bảo đảm thực hiện tốt chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. HĐND tỉnh đã bám sát chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy để thể chế hóa, ban hành nghị quyết quy định cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của địa phương, mang lại hiệu quả lớn trong thực tiễn. Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh bảo đảm toàn diện, sát thực, chất lượng, hiệu quả. Chất vấn và trả lời chất vấn được tổ chức dân chủ, công khai, bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và biện pháp, thời hạn khắc phục hạn chế”. Các cuộc khảo sát, giải trình tại các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh là điểm nhấn đổi mới trong hoạt động giám sát, là kênh thông tin quan trọng, làm cơ sở cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy quyết định nhiều chủ trương trên các lĩnh vực, nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cử tri và nhân dân.

Tại hội nghị, sau khi nghe phát biểu đề dẫn của đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND các tỉnh đã tập trung thảo luận, phân tích, trao đổi những kỹ năng, kinh nghiệm, bài học đúc rút từ thực tiễn trong công tác tổ chức hoạt động giám sát của HĐND; trong đó nhiều kinh nghiệm được chia sẻ, như: Việc duy trì chuyên mục “Đại biểu dân cử và cử tri”, “Giám đốc sở với cử tri” phát trên sóng truyền hình tỉnh để  phản ánh tiến độ, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, kết quả thực hiện lời hứa của Thủ trưởng các sở, ngành tại các kỳ họp để cử tri theo dõi, giám sát; kết quả thực hiện kết luận của Chủ tọa kỳ họp; giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh, kết quả bước đầu và những khó khăn, bất cập trong việc sáp nhập 3 Văn phòng; thông qua công tác thẩm tra đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh; việc công khai lịch tiếp công dân trên cổng thông tin điện tử Người đại biểu nhân dân tỉnh và Trang thông tin điện tử của HĐND, UBND huyện, thành phố; thực hiện ứng dụng CNTT trong công tác tiếp công dân, xử lý, đôn đốc giải quyết đơn thư của công dân...Đồng thời, Thường trực HĐND các tỉnh đề xuất kiến nghị các biện pháp nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trong thời gian tới.


Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trao đổi công tác HĐND với các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao về cách làm hay, sáng tạo của HĐND tỉnh Tuyên Quang khi mời lãnh đạo HĐND các tỉnh ngoài khu vực đến dự cùng trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm mới và Tuyên Quang là tỉnh đầu tiên tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa các Ban của HĐND và Văn phòng HĐND tỉnh để cùng trao đổi những hoạt động, kinh nghiệm qua thực tiễn của mình và đề xuất, kiến nghị các giải pháp thiết thực, phù hợp; từ đó giúp các Ban của HĐND và cơ quan tham mưu, giúp việc cho HĐND các tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của HĐND các tỉnh. Đồng chí đề nghị HĐND các tỉnh cần: 

Một là, hết sức coi trọng và nâng cao vai trò giám sát trong các mặt hoạt động của HĐND vì đây là một trong những chức năng chủ yếu của HĐND, được quy định trong Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Giám sát không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm lớn lao của HĐND và các vị đại biểu HĐND, Giám sát là để đánh giá đúng mức ưu điểm, kinh nghiệm quý để chia sẻ, khích lệ, động viên, hợp sức cùng nhau tháo gỡ khó khăn, hoạt động giám sát của HĐND cần bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy, thực hiện đúng, đầy đủ quy định của pháp luật.

Hai là, lựa chọn đúng và trúng nội dung giám sát, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, tránh dàn trải. Trong đó, cần tập trung vào những vấn đề được đa số cử tri quan tâm, từ việc lựa chọn đúng nội dung giám sát, sẽ xác định trúng đối tượng giám sát, thời gian giám sát, phương thức giám sát phù hợp và khả năng thực hiện. Mặt khác, cần tăng cường vai trò của Thường trực HĐND trong chỉ đạo, điều hòa, phối hợp trong hoạt động giám sát để tránh tình trạng các cơ quan, đơn vị trong cùng một thời điểm phải đón quá nhiều đoàn giám sát, làm ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Ba là, coi trọng công tác chất vấn, việc chất vấn cần được tổ chức công khai, minh bạch, có truyền hình trực tiếp, người hỏi đặt câu hỏi rõ ràng ngắn gọn, đúng vấn đề yêu cầu thảo luận; người trả lời phải trả lời rõ ràng cụ thể tránh vòng vo, hoặc né tránh. Không ủy nhiệm người trả lời chất vấn; sau chất vấn có thể có nghị quyết ghi rõ bao giờ thì báo cáo kết quả với HĐND để chất vấn đạt hiệu quả cao. Mỗi vị đại biểu HĐND phải thường xuyên tự nghiên cứu, nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng và hiểu biết của mình để thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu HĐND.

Bốn là, tăng cường hoạt động giám sát thông qua việc xem xét việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, trước hết cần nghiên cứu đến các quyết định của Ủy ban nhân dân cùng cấp, nghị quyết của HĐND cấp dưới trực tiếp để kịp thời phát hiện những nội dung không còn phù hợp, chồng chéo, mâu thuẫn trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, từ đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ, sửa đổi theo thẩm quyền nhằm đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang đã khảng định gần 50 tham luận của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và Văn phòng HĐND các tỉnh tại hội nghị với nội dung rất phong phú, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết của các đại biểu trước yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của cử tri đối với cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Các tham luận đã phân tích thực trạng, những kinh nghiệm trong thực hiện chức năng giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực; đồng thời có những kiến nghị về tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh. Sau hội nghị này, với trách nhiệm của đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang sẽ tổng hợp, báo cáo kết quả hội nghị cùng với những đề xuất, kiến nghị của các địa phương để chuyển đến Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương có liên quan nghiên cứu, xem xét, quyết định.


Đồng Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh trao cờ luân phiên đăng cai tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ bảy cho HĐND tỉnh Yên Bái. 

Tại Hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang đã bàn giao đăng cai tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2016-2021 cho Thường trực HĐND tỉnh Yên Bái.

Trước đó, các đại biểu dự Hội nghị đã dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm Nhà máy Bột giấy và giấy An Hòa; Công ty cổ phần chè Mỹ Lâm; lãnh đạo các Ban của HĐND; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND các tỉnh tham dự hội nghị trao đổi kinh nghiệm của các Ban và Văn phòng./. 

Hoàng Linh

Tin cùng chuyên mục