Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh tại huyện Sơn Dương

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, ngày 21/6/2019, các đồng chí: Hà Trung Kiên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Hoàng Thị Nụ, Phó Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Thị Lan Anh, kế toán Công ty Cổ phần Xi Măng Tuyên Quang đã tiếp xúc cử tri tại thôn cầu Trắng, xã Hợp Thành huyện Sơn Dương.

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri xã Hợp Thành (Sơn Dương)

Tại Hội nghị, cử tri đã được đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII; kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri của Ủy bna nhân dân tỉnh trước và sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Cử tri bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019 của cả nước nói chung và tỉnh Tuyên Quang nói riêng; đánh giá cao việc giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND các cấp, các sở, ngành liên quan.

Cử tri đã kiến nghị 12 lượt ý kiến, kiến nghị về: Đầu tư xây dựng, tu sửa các công trình nước sạch tập trung; duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã; bồi thường kinh phí giải phóng mặt bằng làm đường điện; tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp; giữ gìn hành lang an toàn giao thông đường bộ; phát triển nông nghiệp hữu cơ; vệ sinh môi trường; công tác quản lý người nghiện ma túy trong cộng đồng; chế độ chính sách đối với công dân hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ…

Đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân huyện Sơn Dương, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Hợp Thành đã tiếp thu, trả lời tại Hội nghị các ý kiến thuộc thẩm quyền.

Thay mặt đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Sơn Dương, đồng chí Hà Trung Kiên, Giám đốc Sở Tài chính cho rằng đây là nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân; làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm đồng thời tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả lời cử tri.

Ngọc Trâm

Tin cùng chuyên mục