Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Sơn Dương tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 và kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVIII

Ngày 13/01/2020 các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Sơn Dương thực hiện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 và kỳ họp chuyên đề tại các xã: Tú Thịnh, Tân Trào, Trung Yên, Thiện Kế, Đông Lợi.

Tham dự tại các điểm tiếp xúc cử tri có các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, lãnh đạo các phòng, ban của huyện Sơn Dương; lãnh đạo Ngân hàng chính sách, Điện lực Sơn Dương…; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và đông đảo cử tri trên địa bàn các xã.


Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Thiện Kế

Đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 11 và kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khoá XVIII; thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 của tỉnh; một số cơ chế chính sách mới được HĐND thông qua; thông tin một số kết quả nổi bật của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.


Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Tú Thịnh

Cử tri bày tỏ sự phấn khởi, đồng thuận cao với kết quả kỳ họp thứ 11, kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVIII, đồng thời tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ngành, các cấp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Tại các điểm tiếp xúc cử tri đã có 36 lượt cử tri phát biểu ý kiến, các kiến nghị của cử tri tập trung vào các vấn đề như: đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình thủy lợi đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp; đầu tư nâng cấp hạ tầng lưới điện nông thôn; cải tạo, nâng cấp các tuyến đường huyện, đường xã; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, các trường, lớp học; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất; chế độ cho người cao tuổi; cơ chế chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; công tác quản lý đất đai; cung cấp thuốc cho các trạm y tế; thu mua mía của công ty mía đường Sơn Dương; đề nghị kiểm tra việc khai thác cát sỏi trên sông Phó Đáy... Các kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo UBND các xã, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương tiếp thu và trả lời, làm rõ theo thẩm quyền.


Cử tri xã Thiện Kế phát biểu kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh

Cử tri xã Tú Thịnh phát biểu kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, trả lời làm rõ thêm các kiến nghị của cử tri đồng thời đề nghị UBND huyện Sơn Dương, UBND các xã giải quyết các kiến nghị của cử tri trong thời gian sớm nhất, các kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương, của tỉnh Tổ đại biểu tổng hợp gửi đến Thường thực HĐND tỉnh chuyển Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Văn Lượng

Tin cùng chuyên mục