Kết quả hoạt động năm 2020 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

Năm 2020, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã bám sát kế hoạch, chương trình công tác của Thường trực HĐND tỉnh, của Ban đã đề ra; chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức hiệu quả các hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra…, thực hiện hoàn thành chương trình công tác đã đề ra.

Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại UBND huyện Chiêm Hóa

Bên cạnh việc phát huy vai trò của Ban trong tham gia chuẩn bị nội dung các kỳ họp của HĐND tỉnh, hoạt động thẩm tra được Ban chú trọng, chất lượng thẩm tra tiếp tục được nâng lên. Cùng với việc thẩm tra 04 báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội, chính sách tôn giáo, về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 9, thứ 10 HĐND tỉnh, Ban đã thẩm tra 05 dự thảo nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư các dự án: Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang; xây dựng Trung tâm bồi dưỡng chính trị - Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lâm Bình; xây dựng Trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang tại địa điểm mới; dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em nhà trẻ và mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, cùng với thực hiện 02 cuộc giám sát thường xuyên về lĩnh vực văn hoá - xã hội, chính sách tôn giáo trên địa bàn tỉnh, Ban đã phối hợp với Ban Dân tộc HĐND tỉnh thực hiện 02 cuộc giám về việc chăm lo, trợ giúp xã hội dịp Tết nguyên đán Canh Tý và giáp hạt đầu năm 2020, giám sát chuyên đề việc bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020. Lãnh đạo Ban tham gia 04 cuộc giám sát, 02 cuộc khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh gồm: Giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ năm 2016 đến năm 2019; giám sát chuyên đề việc thực hiện các kiến nghị, kết luận sau khảo sát, giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến 31/12/2019; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVIII; khảo sát và tham gia chất vấn việc thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2019 trên địa bàn tỉnh; chủ trì khảo sát và tham mưu với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công phiên họp nghe giải trình về việc thực hiện Luật An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến hết tháng 6 năm 2020. Chủ trì giám sát, tham mưu báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, 10 HĐND tỉnh khóa XVIII. Tham gia Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về văn hóa, du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; tham gia Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tại huyện Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang.

Việc tổ chức thẩm tra của Ban đảm bảo đúng các quy định của pháp luật. Đối với báo cáo của UBND tỉnh về lĩnh vực văn hóa - xã hội và thực hiện chính sách tôn giáo, Ban tổ chức giám sát thường xuyên, nhất là trước kỳ họp để nắm bắt thực trạng; đồng thời căn cứ vào quy định của pháp luật, chỉ đạo của cấp ủy tỉnh, các chương trình, kế hoạch phát triển văn hóa - xã hội, điều kiện thực tế của địa phương để kiến nghị các vấn đề phù hợp nhằm góp phần phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện tốt chính sách tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Trong hoạt động giám sát: Ban đã tập trung vào các nội dung về nhiệm vụ phát triển văn - xã hội, chính sách tôn giáo; thực hiện các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và việc thực thi pháp luật của các tổ chức và công dân trong tỉnh; chủ động thực hiện đa dạng hoá các hình thức, phương thức giám sát; kết hợp giữa việc giám sát qua báo cáo của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát với việc giám sát thực tế tại địa bàn cơ sở, giữa giám sát thường xuyên với giám sát chuyên đề; các Ủy viên của Ban đều tích cực, phát huy trách nhiệm, năng lực, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu giám sát, khảo sát. Do công tác chuẩn bị và tổ chức chu đáo, khoa học nên chất lượng, hiệu quả của các cuộc giám sát, khảo sát ngày càng được nâng lên. Qua giám sát đã chỉ ra hạn chế trong việc huy động trẻ đi nhà trẻ và chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ mầm non; việc học 2 buổi/ngày của bậc tiểu học chưa đảm bảo quy định; hạn chế trong thực hiện Luật An toàn thực phẩm; việc chậm trong xét tuyển người hợp đồng vào viên chức tại trạm y tế cấp xã; chậm xét thăng hạng đối với viên chức ngành y tế; việc quản lý quỹ BHYT chưa hiệu quả…Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động năm 2020 của Ban Văn hóa- xã hội HĐND tỉnh còn có những hạn chế. Các Ủy viên hoạt động kiêm nhiệm đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt ở các địa phương, đơn vị, khối lượng công việc nhiều nên việc tham gia các hoạt động của Ban chưa được thường xuyên.

Năm 2021, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh xác định tiếp tục phát huy vai trò của tập thể lãnh đạo và tất cả các Uỷ viên trong thực hiện nhiệm vụ công tác của Ban; tập trung khắc phục hạn chế trong hoạt động hiện nay, nâng cao chất lượng thẩm tra, giám sát, tham gia chuẩn bị nội dung các kỳ họp của HĐND tỉnh; góp phần vào hoạt động chung của HĐND tỉnh.

Ban Văn hóa - Xã hội
Hội đồng nhân dân tỉnh

Tin cùng chuyên mục