Hiệu quả hoạt động giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Giải trình giữa hai kỳ họp là một trong những hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức 7 phiên họp nghe giải trình về các vấn đề: Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân (2 phiên); thực hiện một số cơ chế, chính sách do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành về khuyến khích, hỗ trợ phát triển nông nghiệp hàng hóa; công tác xây dựng, quản lý sử dụng các công trình nước sạch tập trung; về công tác quản lý, thực hiện quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh


Đoàn khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tại công trình cấp nước sinh hoạt  tập trung thôn Nà Cha, xã Lăng Can (Lâm Bình).

 Các vấn đề, nội dung đưa ra giải trình được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh lựa chọn là những vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; những vấn đề còn nhiều khó khăn, vướng mắc hoặc còn nhiều tồn tại, hạn chế chưa được giải quyết, ảnh hưởng đến quyền lợi ích của người dân, được cử tri, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm. Hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã làm rõ thực trạng trong công tác quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị; những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân khách quan, chủ quan, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan. Qua giải trình, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành các kết luận kiến nghị những giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém và thời hạn giải quyết đối với các vấn đề, nội dung cụ thể.

Đến nay các vấn đề đưa ra giải trình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh quan tâm, chủ động tập trung giải quyết và có nhiều chuyển biến tích tích cực như: Trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân, nhiều vụ việc đã được giải quyết dứt điểm, trong đó có vụ phức tạp, kéo dài; tổ chức đối thoại với công dân đối với những vụ việc đã giải quyết đúng quy định của pháp luật. Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được đẩy mạnh; việc giải quyết một số hồ sơ vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được các cơ quan, đơn vị tháo gỡ; đến nay, toàn tỉnh đã cấp được 532.324 giấy chứng nhận với diện tích 260.574,5 ha/278.166,3 ha diện tích cần cấp (đạt 93,7%); trong đó: Cấp 6.045 giấy chứng nhận cho các tổ chức với diện tích 88.893,0 ha/89.110,7 ha diện tích cần cấp (đạt 99,8%); hộ gia đình, cá nhân cấp được 526.279 giấy chứng nhận với diện tích 171.681,6 ha /189.055,6 ha diện tích cần cấp (đạt 90,7%).

Công tác quản lý nhà nước về thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội đã được các cấp tăng cường, đẩy mạnh; việc nợ đọng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp giảm; các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh đã không còn tình trạng bị phạt do chậm đóng bảo hiểm xã hội. Công tác đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu vực nông thôn được rà soát, bố trí, sắp xếp hợp lý, chặt chẽ; một số công trình xuống cấp được sữa chữa; xây dựng quy chế vận hành công trình bảo đảm trách nhiệm của các bên có liên quan trong khai thác, sử dụng công trình nước sinh hoạt tập trung, hạn chế lãng phí do đầu tư không hiệu quả. Trong thực một số cơ chế, chính sách do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, hiện nay không còn tình trạng chậm cấp kinh phí hỗ trợ lãi xuất cho các đối tượng vay vốn phát triển kinh tế trang trại, phát triển sản xuất hàng hoá đối với một số cây trồng, vật nuôi theo Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014, Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của HĐND tỉnh...

Với những kết quả đạt được, tác động lan tỏa của hoạt động giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ngày càng rõ nét. Năm 2020 và những năm tiếp theo, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục tăng cường các hoạt động giải trình, chất vấn giữa hai kỳ họp nhằm nâng cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; giải quyết các vấn đề bức xúc ở cơ sở, được của cử tri quan tâm, qua đó nâng cao vị trí, vai trò của Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Đỗ Dũng

Tin cùng chuyên mục