Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc tại huyện Hàm Yên

Ngày 05/3/2020, Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Hàm Yên và Đảng ủy xã Thái Sơn huyện Hàm Yên về tình hình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2020; tình hình thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu quốc lần thứ XIII của Đảng và một số nội dung khác.

Tham gia buổi làm việc có lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế và lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND huyện Hàm Yên.


Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Huyện ủy Hàm Yên.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng các đồng chí đã nghe lãnh đạo xã Thái Sơn và huyện ủy Hàm Yên báo cáo kết quả thực hiện tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; tiến độ chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tiến độ triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn; tình hình phòng chống thiên tai, dịch bệnh Covid - 19; công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; việc xóa bỏ các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn; kết quả thực hiện các Nghị quyết số 01/2019/NQ/HĐND ngày 01/8/2019 và Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 19/3/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang.


Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy xã Thái Sơn (Hàm Yên)

Tại xã Thái Sơn, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến vào mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ 2020-2025; việc xóa bỏ các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị Đảng ủy xã Thái Sơn tiếp thu các ý kiến đã được các đại biểu tham gia, xã cần xác định được điểm nghẽn đang làm cho tốc độ phát triển của xã còn chậm; cần chuẩn bị văn kiện trên tinh thần đánh giá chi tiết, cụ thể, thực chất về thành quả cũng như những hạn chế, yếu kém của giai đoạn 2015-2020 để xác định mục tiêu cho nhiệm kỳ 2020-2025 với một quyết tâm cao, thể hiện khát vọng vươn lên của Đảng bộ và nhân dân xã Thái Sơn. Phát huy lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của địa phương, khai thác nguồn lực trong nhân dân để phát triển nhất là về dịch vụ và sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

Tại cuộc làm việc với Huyện ủy Hàm Yên, các đại biểu đã tập trung đánh giá ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và qua 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ XX, qua đó tham gia một số ý kiến về phương hướng, mục tiêu, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025, chủ đề đại hội.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã ghi nhận, chúc mừng những kết quả Đảng bộ huyện đã đạt được trong thời gian qua. Kết quả đạt được là sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Hàm Yên; đây là điều kiện quan trọng để huyện thực hiện các mục tiêu, kế hoạch năm 2020. Đồng thời cũng là điều kiện để huyện hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX.

Đồng chí đề nghị huyện cần rà soát, điều chỉnh một số chỉ tiêu trong dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 một cách cụ thể, phù hợp và có giải pháp triển khai, tổ chức thực hiện cần quyết liệt, rõ ràng, hiệu quả; các chỉ tiêu cần phải được tính toán kỹ bám sát tình hình thực tế địa phương, đảm bảo tính khả thi trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của huyện, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đồng thời thể hiện được khát vọng phấn đấu vươn lên cũng như tính chiến đấu của Đảng bộ huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tập hợp trí tuệ của toàn cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các cấp ủy đảng phải nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện. Việc xây dựng phương án nhân sự phải đảm bảo dân chủ, lựa chọn người có đủ đức, đủ tài, đủ uy tín có năng lực, tinh thần trách nhiệm tham gia cấp ủy; quan tâm kịp thời đối với những cán bộ đảng viên không đủ tuổi tham gia cấp ủy khóa mới. Việc tổ chức đại hội phải được trang trọng, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí. Đẩy nhanh tiến độ tổ chức đại hội cơ sở, phân công cấp ủy phụ trách theo dõi, chỉ đạo các chi đảng bộ tiến hành đại hội.

Bên cạnh đó, chú trọng giải quyết những vấn đề khó, vấn đề lớn trên địa bàn, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; việc xóa bỏ các lò gạch thủ công gây ô nhiễm môi trường; tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của huyện, kịp thời nắm bắt, giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh thực tiễn; khẩn trương khắc phục những thiệt hại do mưa kèm gió mạnh, mưa đá cục bộ chiều tối 02/3/2020 xảy ra trên địa bàn một số xã của huyện Hàm Yên, sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân ở những vùng bị ảnh hưởng.

Về một số kiến nghị của xã Thái Sơn và huyện Hàm Yên, đồng chí giao các Ban của HĐND tỉnh tiếp thu, xem xét giải quyết, đồng thời chuyển ý kiến đến các cơ quan giải quyết theo thẩm quyền.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tin tưởng rằng với sự nỗ lực, quyết tâm cao, sự chủ động, hành động quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị huyện Hàm Yên sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

Thế Anh

Tin cùng chuyên mục