Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Đầu tư nâng cấp tuyến đường Phan Bội Châu (khu vực tổ 9). Hiện nay, mỗi khi mưa to nước không thoát được gây ứ đọng tại khu vực cổng sau chợ Tam Cờ.

TRẢ LỜI:

- Về việc nâng cấp tuyến đường Phan Bội Châu: Đề nghị của cử tri về việc nâng cấp tuyến đường là chính đáng, tuy nhiên hiện nay công trình chưa được đầu tư do kinh phí để thực hiện đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng của thành phố còn hạn hẹp. Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ xem xét bổ sung vào kế hoạch đầu tư xây dựng theo Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 14/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh (về việc xây dựng phát triển thành phố Tuyên Quang đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2020) và thực hiện xây dựng khi bố trí được nguồn vốn.

- Về việc xử lý việc ứ đọng tại khu vực cổng sau của chợ Tam Cờ mỗi khi trời mưa (vừa mới nâng cấp): Vị trí ứ đọng nước cổng sau chợ Tam Cờ không có hệ thống thoát nước, Phòng Quản lý đô thị thành phố Tuyên Quang đã phối hợp với chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố kiểm tra chỉ đạo đơn vị thi công có giải pháp xử lý việc ứ đọng nước trên mặt đường mới được thi công (Công trình cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Trãi, đường Lương Sơn Tuyết).