Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đầu tư xây dựng cầu cứng qua sông Phó Đáy (đoạn từ xã Hợp Hòa đi xã Tuân Lộ nối với Quốc lộ 2C), để tạo điều kiện cho các phương tiện vận tải đi lại giao thương phát triển kinh tế

TRẢ LỜI:

Cầu treo Múc Ròm bắc qua sông Phó Đáy nối từ xã Hợp Hòa đi xã Tuân Lộ với Quốc lộ 2C được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa trong Chương trình “Nhịp cầu yêu thương” của Bộ Giao thông Vận tải phát động do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư. Công trình cầu được đầu tư xây dựng hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng tháng 12/2015 với quy mô: Tải trọng người đi bộ là 300kg/m2 và đoàn xe mô tô có tải trọng tập trung là 500kg/m2, chiều dài 120m, có ba nhịp treo dây võng, bằng kết cấu thép, sơ đồ nhịp (20+80+20)m, bề rộng mặt cầu 2,0m, sau khi hoàn thành công trình đã tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân hai xã Hợp Hòa và Tuân Lộ, huyện Sơn Dương.

Tuy nhiên, công trình cầu mới đáp ứng cho người và các phương tiện thô sơ, xe gắn máy, chưa đáp ứng cho các phương tiện vận tải khác, nên cử tri đề nghị đầu tư xây cầu cứng vượt qua sông Phó Đáy là chính đáng.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để tìm nguồn vốn sớm đầu tư công trình cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đi lại của nhân dân.