Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Tỉnh có ý kiến với Quân khu 2 bàn giao diện tích đất Quốc phòng thuộc thôn Liên Thịnh, Hợp Thành, nay không sử dụng cho tỉnh để giao cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài

TRẢ LỜI:

Để có cơ sở xử lý đối với diện tích đất quốc phòng không còn nhu cầu sử dụng trên địa bàn toàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản gửi Bộ Tư lệnh Quân khu 2 chỉ đạo các cơ quan trực thuộc rà soát xác định vị trí, diện tích đất không còn nhu cầu sử dụng, sử dụng không đúng mục đích để lập thủ tục bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.