Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương đề nghị:

Khẩn trương đầu tư, nâng cấp tuyến đường giao thông từ xã Thiện Kế qua xã Hợp Hòa đến Thị trấn Sơn Dương. Tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng khó khăn cho việc đi lại, không đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

TRẢ LỜI:

Tuyến đường huyện Kỳ Lâm - Thiện Kế - Ninh Lai (ĐH.03) dài 27,5Km, trong đó 20Km (từ Kỳ Lâm đi Thiện Kế qua xã Hợp Hòa) thuộc kế hoạch nhựa hóa hoặc bê tông xi măng các tuyến đường từ trung tâm cấp huyện đến trung tâm cấp xã giai đoạn 2013-2015. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có chủ trương và đang tìm nguồn vốn triển khai công tác lập dự án. Để khắc phục khó khăn cho việc đi lại của nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã ban hành Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 02/8/2017 về việc sửa chữa, đảm bảo giao thông tuyến đường Kỳ Lâm - Ninh Lai bằng hình thức xã hội hóa.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương tiếp tục chỉ đạo Hạt quản lý giao thông huyện tăng cường công tác quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa mặt đường nhằm cải thiện điều kiện đi lại cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường này; đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tìm nguồn vốn để sớm đầu tư các tuyến đường này.