Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn đề nghị:

Kiểm tra xử lý tuyến đường điện trung thế đi qua thôn Cầu Giáp, hiện nay đường dây kéo qua hộ gia đình ông Đỗ Văn Chúc, không đảm bảo an toàn.

TRẢ LỜI:

Tuyến đường dây 35kV nhánh rẽ Trạm biến áp Thôn Éo được Công ty Điện lực Tuyên Quang đầu tư xây dựng theo công trình chống quá tải lưới điện và đưa vào vận hành từ năm 2017, có nhiệm vụ cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho các hộ dân tại khu vực Thôn Éo, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn. Trước khi đưa vào vận hành tuyến đường dây 35kV nhánh rẽ Trạm biến áp Thôn Éo đều đảm bảo các điều kiện an toàn, tuyến đường dây 35kV chủ yếu đi cạnh đường liên thôn và không vướng mắc vào hộ gia đình nào tại khu vực thôn Cầu Giáp. Kết quả làm việc của Điện lực Tuyên Quang và Ủy ban nhân dân xã Phúc Ninh cho thấy đoạn đường dây 35kV (Tại khoảng cột 01-02) nhánh rẽ vào Trạm biến áp Thôn Éo không đi qua phần đất của hộ gia đình ông Đỗ Văn Chúc mà là đất hành lang đường của xã quản lý.