Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn đề nghị:

Xem xét thu hồi nốt phần diện tích đất còn lại do ảnh hưởng xây dựng thủy điện, mực nước dâng lên gây ngập úng nhân dân không canh tác được.

TRẢ LỜI:

Trên địa bàn xã Phúc Ninh đang triển khai thực hiện Dự án Thủy điện Sông lô 8B, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2). Ngày 16/10/2020, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn đã ban hành Quyết định số 148/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm Dự án Thủy điện Sông lô 8B, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2).

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư công trình Dự án Thủy điện Sông lô 8B, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2) kiểm tra thực tế và cos ngập nước của lòng hồ thủy điện, trường hợp diện tích đất còn lại nhỏ, khó canh tác hoặc thấp hơn cos nước của thủy điện thực hiện thu hồi bồi thường theo quy định.