Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn đề nghị:

Đầu tư xây dựng công trình nước sạch cho thôn Nà Vơ.

TRẢ LỜI:

Công trình Cấp nước sinh hoạt xã Kiến Thiết đã được đề xuất đầu tư thuộc danh mục công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn, giai đoạn 2016-2020 trong Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn nên đến nay chưa bố trí kinh phí để thực hiện.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn chỉ đạo khảo sát nhu cầu sử dụng nước của người dân trên địa bàn thôn Nà Vơ; lập, báo cáo đề xuất xin chủ trương đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của Luật đầu tư công.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan xem xét, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, cân đối, bố trí nguồn vốn báo  cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện đầu tư theo quy định.