Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn đề nghị:

Khảo sát, cải tạo đường điện liên thôn hiện đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn; đầu tư, xây dựng một số tuyến đường điện trên địa bàn thôn Yên Thắng.

TRẢ LỜI:

Một phần của xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn hiện đang được cấp điện qua 03 trạm biến áp phân phối tổng công suất 1.210kVA; chiều dài đường dây trung thế 10kV là 1,8km; chiều dài đường dây hạ thế là 5,7km thuộc Điện lực thành phố Tuyên Quang quản lý vận hành, trong đó có thôn Yên Thắng.

Thôn Yên Thắng, xã Thắng Quân hiện có 20 hộ gia đình sử dụng điện, được lắp đặt hòm hộp công tơ tại vị trí cột điện số 15 và 16 lộ 2 sau trạm biến áp Ghềnh Gà 2, là đường dây sau công tơ do các hộ gia đình đầu tư từ hòm hộp công tơ vào đến các hộ gia đình là cáp vặn xoắn 2*16 mm² và được cố định trên các cột bê tông H6,5m khoảng cách hộ gia đình xa nhất khoảng 650m

Sau khi tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn, ngành điện đã đầu tư cơ bản các đường dây trục chính đến các thôn, do nguồn vốn đầu tư còn hạn hẹp nên chưa đầu tư xây dựng đường dây đến các nhánh cấp đến các hộ gia đình được. Trong thời gian tới ngành điện đang vận dụng nhiều nguồn vốn khác nhau để nâng cấp lưới điện tốt hơn để phục vụ nhân dân. Dây sau công tơ là tài sản của khách hàng, do các hộ dân tự đầu tư kéo về gia đình để sử dụng và có trách nhiệm bảo quản, đầu tư, sửa chữa, thay mới khi cột điện, đường dây bị xuống cấp, hư hỏng trong quá trình sử dụng để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị sử dụng điện của gia đình.