Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn đề nghị:

Chỉ đạo cơ quan có liên quan khẩn trương cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho người dân trên địa bàn, một số hộ dân đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế nhưng sai tên, ngày, tháng, năm sinh... đến nay chưa được cấp lại.

TRẢ LỜI:

Theo báo cáo của Bảo Hiểm xã hội tỉnh, trong năm 2019, Bảo Hiểm xã hội huyện Yên Sơn đã nhận được 12 hồ sơ giao dịch điện tử của Ủy ban nhân dân xã Chân Sơn đề nghị cấp đổi lại thẻ Bảo hiểm y tế do sai thông tin cá nhân. Bảo Hiểm xã hội huyện Yên Sơn đã thực hiện cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế theo đúng quy trình cấp thẻ Bảo hiểm y tế do thay đổi thông tin và đã thực hiện cấp, trả thẻ Bảo hiểm y tế theo đường dịch vụ hành chính công về Ủy ban nhân dân xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn.

Ngày 24/02/2020, Bảo Hiểm xã hội huyện Yên Sơn đã làm việc trực tiếp với cử tri Khổng Trọng Dũng và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn. Kết quả, cử tri Khổng Trọng Dũng đã khẳng định: Toàn bộ người dân trên địa bàn thôn Nhà Thờ, xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn tính đến thời điểm hiện tại đã được cấp đầy đủ thẻ Bảo hiểm y tế và không sai thông tin trên thẻ Bảo hiểm y tế.