Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Lâm Xuyên, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nâng cấp tuyến đường giao thông ĐH 04 qua xã Lâm Xuyên phục vụ đi lại và sản xuất cho nhân dân.

TRẢ LỜI:

Đoạn đường cử tri đề nghị có chiều dài khoảng 09 km (từ thôn Phan Lương đến thôn Lương Thiện xã Trường Sinh) thuộc tuyến đường ĐH 04, trong đó:

03km (đoạn từ thôn Lương Thiện đến thôn Quyết Tiến) đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định đầu tư tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 10/3/2020 về việc Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ trung tâm xã Vân Sơn qua các thôn Dộc Vầu, xóm Mới, nhánh vào thôn Mãn Sơn đi xã Hồng Lạc, xã Sầm Dương đến thôn Phan Lương, xã Lâm Xuyên (nay là xã Trường Sinh), giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương làm chủ đầu tư.

06km (đoạn từ thôn Quyết Tiến đến thôn Phan Lương) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án xử lý khẩn cấp các vị trí sạt lở, xung yếu gia cố mặt đường giao thông xã Lâm Xuyên (nay là xã Trường Sinh), giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đang tích cực thực hiện các thủ tục để sớm đầu tư công trình đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.