Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã An Tường, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Công khai quy hoạch và giá đất bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công trình công cộng.

TRẢ LỜI:

Sau khi các quy hoạch trên địa bàn phường An Tường nói riêng và trên địa bàn thành phố Tuyên Quang nói chung được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, các phòng chức năng và chủ đầu tư tổ chức công bố công khai để nhân dân được biết. Trong thời gian gần đây, trên địa bàn phường An Tường có một số quy hoạch đã được phê duyệt và thực hiện công khai theo quy định như: Dự án xây dựng Chi cục Thuế thành phố; Dự án xây dựng Khu đô thị dịch vụ và dân cư An Phú; Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ thương mại Tình Húc thành phố Tuyên Quang (Khu 1 - thuộc phường An Tường, thành phố Tuyên Quang),... Để thuận tiện cho nhân dân trong việc nắm bắt thông tin về các quy hoạch, trong thời gian tới Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang tiếp tục yêu cầu các chủ đầu tư công khai bản đồ quy hoạch ngoài thực địa theo đúng quy định pháp luật.