Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn đề nghị:

Đầu tư xây dựng Phòng khám đa khoa Xuân Vân và cải tạo, nâng cấp khu vực điều trị của Trung tâm y tế huyện (Bệnh viện Yên Sơn cũ), để đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn

TRẢ LỜI:

Việc đầu tư nâng cấp phòng khám đa khoa khu vực Xuân Vân đã có kế hoạch xây dựng năm 2020 thuộc nguồn vốn Dự án ADB (Ngân hàng Châu Á). Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên công trình chưa được triển khai thực hiện.

Việc cải tạo nâng cấp khu vực điều trị của Trung tâm Y tế huyện (Bệnh viện đa khoa Yên Sơn cũ) để đảm bảo chăm sóc sức khoẻ và khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn là cần thiết.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để sớm đầu tư xây dựng công trình phòng khám đa khoa khu vực Xuân Vân; đồng thời rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đưa Dự án Cải tạo nâng cấp khu vực điều trị của Trung tâm Y tế huyện (Bệnh viện đa khoa Yên Sơn cũ) vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 để thực hiện trong những năm tiếp theo.