Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đầu tư nâng cấp đường điện 0,4 kV khu vực Đồng Báo đảm bảo cung cấp điện đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân; nâng cấp chuyển cao thế từ cột 46 đến cột 51 ra khỏi khu vực đông dân cư để đảm bảo an toàn cho người dân.

TRẢ LỜI:

* Về đề nghị đầu tư nâng cấp đường điện 0,4 kV khu vực Đồng Báo:

Nhân dân xã Hợp Hòa đang được cấp điện qua 10 trạm biến áp, với tổng công suất 1.490kVA, chiều dài đường dây hạ áp là 46,85km, chiều dài đường dây trung áp là 14,01km, cấp điện lưới quốc gia cho 1.921/1.921 hộ dân thuộc 12/12 thôn trong xã.

Nhân dân khu vực Đồng Báo đang được sử dụng điện từ vị trí cột 23-12 đến 23-36 lộ 2 thuộc trạm biến áp Đồng Báo có công suất 180kV-35/0,4kV. Đường dây hạ thế cấp điện cho khu vực Đồng Báo sử dụng các loại cột H7,5m, H6,5m, cột bê tông tự đúc, dây dẫn sử dụng các loại AV70, AV50, A35. Do đường dây hạ thế dài, dây dẫn điện chưa phù hợp, do đó chất lượng điện chưa đảm bảo.

Do vậy trong tháng 5/2019, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã triển khai thực hiện cải tạo lưới điện khu vực Cầu Đá, Đồng Báo. Dự kiến hoàn thành trong năm 2019.

* Về đề nghị nâng cấp chuyển cao thế từ cột 46 đến cột 51 ra khỏi khu vực đông dân cư để đảm bảo an toàn cho người dân:

Đường dây 35kV lộ 375-E14.3 (trạm biến áp 110KV Sơn Dương) khu vực xã Hợp Hòa được xây dựng và vận hành từ năm 1998, có chiều dài 14,01km, cấp điện cho 10 trạm biến áp trên địa bàn xã phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.

Đoạn đường dây 35kV từ vị trí cột 146 đến cột 151 tại thời điểm xây dựng chưa có dân cư sinh sống, có một số hộ dân làm nhà, công trình gần hành lang và trong hành lang bảo vệ an toàn của đường dây 35kV nêu trên, tuy nhiên vẫn đảm bảo khoảng cách an toàn theo Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ. Do vậy, đề nghị các hộ gia đình gần các vị trí cột điện 35KV trên chấp hành nghiêm các quy định tại Luật Điện lực và Nghị định 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ, không xây dựng công trình vi phạm khoảng cách an toàn với dây dẫn 35kV.