Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Tiếp tục đầu tư nâng cấp Trạm y tế xã đã được xây dựng nhiều năm đến nay cơ sở vật chất đã xuống cấp, một số phòng không có cửa, cơ sở vật chất trang thiết bị không đảm bảo để phục vụ công tác khám chữa bệnh, Trạm không có tường rào khuôn viên, không có cổng, biển hiệu, sân không có mái che mỗi khi tổ chức tiêm chủng, cũng như khám chữa bệnh cho nhân dân gặp rất nhiều khó khăn.

TRẢ LỜI:

Công trình nêu trên không nằm trong danh mục đầu tư công trung hạn của thành phố giai đoạn 2016-2020. Đề nghị của cử tri nêu là chính đáng, tuy nhiên hiện nay kinh phí để thực hiện đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng của thành phố còn hạn hẹp, chưa thể thực hiện đầu tư được.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang xem xét, ưu tiên, cân đối, bố trí nguồn vốn để sớm đầu tư xây dựng công trình.