Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc chuyển nhượng, thế chấp vay vốn ngân hàng phát triển sản xuất.

TRẢ LỜI:

Tiếp thu ý kiến cử tri, ngày 15/02/2017 Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang có Văn bản số 173/UBND-TNMT đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất thành phố phân công cán bộ để phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đội Cấn và Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố kiểm tra, xem xét cụ thể các hồ sơ còn vướng mắc để hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đang phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đội Cấn để hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân lập hồ sơ hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.