Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình đề nghị:

Khẩn trương xây dựng tuyến đường từ Trung tâm huyện đến Trung tâm xã Xuân Lập tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân.

TRẢ LỜI:

Tuyến đường từ Trung tâm huyện đến Trung tâm xã Xuân Lập đã được đầu tư xây dựng (giai đoạn 1) vào năm 2013 từ Trung tâm xã Lăng Can đến thôn Phai Tre B do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Hiện nay, tuyến này còn đoạn từ thôn Phai Tre B, xã Lăng Can đến Trung tâm xã Xuân Lập khoảng 10km chưa được đầu tư xây dựng, giao thông đi lại rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình tăng cường công tác quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa mặt đường nhằm cải thiện điều kiện đi lại cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đồng thời, giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn sớm đầu tư xây dựng công trình phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.