Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình đề nghị:

Nghiên cứu, xem xét tiếp tục duy trì các lớp tiểu học tại điểm trường thôn Bản Thàng, để thuận tiện cho việc đi lại của các cháu. Điểm trường này được đầu tư xây dựng nhưng hiện nay không hoạt động, trong khi đó từ thôn lên trung tâm xã khá xa, nhiều phụ huynh không có điều kiện đưa con nhỏ đi học hằng ngày.

TRẢ LỜI:

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Phúc Yên, Trường tiểu học Phúc Yên họp phụ huynh học sinh điểm trường thôn Bản Thàng. Kết quả cuộc họp đã thống nhất mở lại 01 lớp ghép (lớp 1+2) tại điểm trường thôn Bản Thàng; số học sinh còn lại vẫn học tại điểm trường thôn Bản Tấng. Từ ngày 12/12/2016 đã mở lại 01 lớp ghép (lớp 1+2) tại điểm trường thôn Bản Thàng với số lượng 08 học sinh (04 học sinh lớp 1 và 01 học sinh lớp 2).